Om os

Vi er et internet-baseret firma, som for det meste køber direkte fra producenterne. Dette gør det muligt for os at holde vores omkostninger nede, og dermed give vores kunder konkurrencedygtige priser. Vi er beliggende i Holland, hvilket giver os gode muligheder for en hurtig distribution til hele Europa.

Vi leverer kosttilskud af højeste kvalitet fra de bedste internationale producenter. Alle vores produkter indeholder kun naturlige ingredienser, samtidig er en stor del af vores sortiment økologisk og glutenfrit.

Vi har et tæt sammenarbejde med en række anerkendte læger og behandlere i Skandinavien.

Hvis du har nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os via e-mail eller telefon.

Vitanetshop.eu

Sprundelsebaan 116
4873NB Etten-Leur
Holland

+31 40 402 0860
[email protected]

Moms#: NL-860196422B01